02/02/2015

Stari most na poštanskim markama


            *NAPOMENA: Tekst koji slijedi napisao je Dragi Šestić, a objavljen je u mostarskoj informativnoj reviji MM, u broju 9, iz februara 1997. godine.


            Među prvim serijama poštanskih maraka, izdanim od strane J.P. PTT saobraćaja BiH u toku 1995. godine, bila je i jedna marka sa motivom Starog mosta. Mostarci su posebno ponosni na ovu marku. Ne samo što je na njoj prikazan veleljepni luk po kome je Mostar u svijetu i postao prepoznatljiv, već i zato što je autor slike mostarski slikar Salko Pezo.
            Motiv Starog mosta nije, međutim, prvi put na poštanskim markama. Tačnije, pojavilo se ukupno 7 raznih motiva na 15 različitih poštanskih maraka.
            Evo, pregleda svih poštanskih maraka s mostarskim Starim mostom.
            1. novembra 1906. godine, Austrougarska monarhija je u seriji 16 maraka za BiH izdala čak dvije sa motivom Starog mosta. Prva ljubičaste boje u vrijednosti od 2 helera i druga tamnosmeđe boje u vrijednosti od 20 helera. Na obje u gornjem dijelu stoji natpis “Bosnien:Herzegowina”.
            Već 18. avgusta 1910. godine, u čast 80-tog rođendana cara Franca Jozefa Prvog, izlazi sljedeći komplet maraka - isti kao onaj iz 1906. godine, s tim što je u donjem dijelu marke dodana godišnjica carevog rođendana “1830. - 1910.”. Marke su iste nominalne vrijednosti i iste boje kao prethodne.
            1. septembra 1918. godine, izlazi peta marka sa motivom Starog mosta i ona je reprint marke iz 1910. godine od 2 helera, sa crvenom bojom i naštampanom godinom 1918.
            Nastankom Države S.H.S. izlaze, nove - stare marke sa Starim mostom. Tamnosmeđa marka od 20 helera iz 1910. godine ostaje iste nominalne vrijednosti, s tim što joj se crvenim slovima naštampava “Država S.H.S.” na vrhu, “1918.” u sredini, lijevo i desno, te “Bosna i Hercegovina” - na dnu. Ovaj posljednji podatak je važan, jer je do te godine još postojao respekt za ime Bosne i Hercegovine! Ljubičasta marka od 2 helera iz 1910. godine dobiva nominalnu vrijednost od 10 kruna, s tim što joj se crnim slovima naštampava isto kao gore navedenoj od 20 helera.
            Osma marka izlazi 11. marta 1919. godine i to je reprint marke od 20 helera - tamnosmeđe boje iz 1906. godine. Nominalna vrijednost joj je 30 helera. Ovog puta na njoj je u gornjem dijelu naštampano “Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca”, a u donjem dijelu “20h + 10h”. Naziv Bosna i Hercegovina je nestao!
            15. juna 1934. godine, u kompletu od 5 maraka koje su izašle za potrebe avio-pošte, izlazi i deveta marka sa motivom Starog mosta. Marka je jarkonarandžaste boje i najveće nominalne vrijednosti u seriji - 10 dinara. Iznad Starog mosta nacrtan je avion, a na gornjoj i donjoj strani stoji ćirilični i latinični natpis “Југославија“, odnosno “Jugoslavija”.
            Deseta marka izlazi 12. septembra 1937. godine u bloku od 4 marke sa motivom narodnih nošnji Jugoslavije. Svijetloljubičasta marka sa djevojkom u bosanskohercegovačkoj narodnoj nošnji iza koje se u pozadini vidi Stari most imala je nominalnu vrijednost od 1,50 dinara.
            FNR Jugoslavija izdaje 16. juna 1951. godine u setu od 9 maraka za avio-poštu i jednu sa Starim mostom - plave boje, vrijednosti 6 dinara, te jednu tamnozelene boje od 6 (+10) dinara.
            Trinaesta marka izlazi 20. marta 1952. godine, ponovo za potrebe avio-pošte sa istim Starim mostom kao iz 1951. godine, s tim što je boja tamnocrvena, a nominalna vrijednost joj je 200 dinara.
            24. septembra 1966. godine, u čast 400 godišnjice Starog mosta PTT Jugoslavije izdaje novu marku sa Starim mostom, purpurne boje i nominalne vrijednosti od 0,30 dinara. U gornjem dijelu stoje natpisi “Most na Neretvi” i “1566 - 1966”.
            I na kraju, posljednja, 15. marka, ona sa početka ovoga teksta. Ona je izdana u seriji od pet maraka “Mostovi u djelima umjetnika”. Na njoj je ponovo vraćen natpis “Bosna i Hercegovina”, te uočljivi natpis godišnjice rušenja Starog mosta “1566 - 1993”.
 

            Nadamo se da će i ubuduće izlaziti poštanske marke sa našim Starim mostom. Možda sljedeći put već nakon njegove restauracije?!

Nema komentara:

Objavi komentar