07/09/2023

ODLOMCI IZ KNJIGE “(NE)ZABORAVLJENI MOSTAR”

            PUNI NAZIV KNJIGE:  (Ne)Zaboravljeni Mostar: “Zaludu, nad Mostarom nema varoši”

            AUTOR:  Miroslav Prstojević

            IZDAVAČI:  Autor

                                  Jukićeva 136

                                  71000 Sarajevo

                                  Tel. +38733 209 028

 

                                               &

 

                                  Publishing MI – Knjižara / Galerija

                                  Burggasse 84, 1070 Wien

                                  Tel/fax  +43 1 524 6399

                                  e-mail:  knjizarami@utanet.at

            ŠTAMPA:  BEMUST, Sarajevo

            SPONZOR:  GIK HIDROGRADNJA, Sarajevo

            PRVO IZDANJE:  2006. godine

 

 

            Engleski putnik devetnaestog vijeka bilježi da je „duhan koji se u Hercegovini gaji dobar i prodaje se po jeftinoj cijeni od osam penija za englesku funtu ili pola oke. U bazarima može da se nađe odličnih vrsta duhana i iz cijele Bosne“. Zemlju duhana svijet postupno otkriva. Docnije će doći vrednovanje i etiketa da se na ovim stranama gaji jedan od najboljih duhana. Išli smo postupno... Čibuk i pušenje. Burmut i šmrkanje. Lula i duhankesa, čakmak i trud. Nargila, kanda i obavezno da pokažemo mističnost Orijenta zapadnjaku. Tek sa cigaret-papirom sedamdesetih godina XIX vijeka dođe i cigarluk, cigareta. Ćat i duhan, te cigar duhana kao mjera udaljenosti pješaku. S Austro-Ugarskom podiže se i Fabrika duhana. Intenziviran je uzgoj. Reže se duhan. Pakuje u „pakliće“ i klasira kao „Hercegovački najfiniji“, „Hercegovački fini“, „Srednje-fini hercegovački“ i „Hercegovački seoski“. Proizvode se ručno i pakuju cigarete (1882), koje imaju odličnu prođu na tržištu. Nazivaju se „Damen“, „Bosna“, „Hercegovina“, „Orient“ ... Zaputi se hercegovački duhan u svijet.

            Novo je valjalo istaknuti, podičiti se njime. Svoje opažanje prerade duhana ima i Herr Renner, toliko srastao boravkom za nas. Obilazi južni dio grada, tamo do kasarni je i novopodignuta zgrada tvornice: „Blizu južnog tabora, no već u gradu, stoji erarska duhanska tvornica. Vrijedno ju je pohoditi. Zaposleno je tu 300-400 i većih i manjih djevojčica i sijaset muškaraca. Tu se iz slavnog hercegovačkog duhana izrađuju cigarete. Međ muškarcima ima ih od svake vjere, med ženskinjama samo katolkinja i pravoslavnih, jer muhamedovke, koje se jave na posao, dobivaju da rade kod kuća. Zasluga je čak i za evropske prilike veoma pristojna; a one lijepe djevojačke spodobe, sve redom u slikovitoj narodnoj nošnji, s fesom na glavi, divno ti je za redom pogledati. Nekoje nose oko fesa i oko vrata novac, čak i dukate i stari osmanlijski zlatni novac. Koje to ne smažu, nose na fesu i u kosi cvijeće. Cvijeće stoji i na svim stolovima, gdje se radi. To je takva golema razlika s radionicama u starim tvornicama, da bi pomislio, kao da se ovdje radi za zabavu. Te su djevojke spram tamošnjih pojmova veoma visoko plaćene i često izdržavaju svoje siromašne porodice. Kako nam je ravnatelj kazao, nema marljivijih ni vještijih radnika ni radnica, nego ta mlađarija, te ih se prima, koliko ih se samo javi. Tvornica se neprestance povećava, jer se duhan sve više sadi i izvoz jednako raste...“

            Docnije će doći sindikalna udruženja, borba za radnička prava i osmosatno radno vrijeme, veće nadnice, prvomajske proslave i crveni karanfili s idejama i parolama sve razvijenijeg socijaldemokratskog pokreta dvojne monarhije.

            Za Tvornicu duhana zna se da je 1880. osnovana, da je od 1885. s parnim pogonom, da je, recimo, 1888. imala 318 radnika (99 muških i 219 ženskih) svih konfesija, da je proizvela 2.773 metričkih centi duhana za pušenje i ne manje nego 6,127.000 cigareta, da je u Hercegovini ukupno 31.000 metričkih centi duhana pobrano u 1888, a u općini mostarskoj 5.000 mq, da se osobito cijenio duhan pobran na obližnjem Rodoču ili u Brotnju...

 

 

            Protegnu se i željeznička pruga Metković – Mostar. Dužina joj 43 kilometra, raspon tračnica 76 cm. Ne uspori željeznicu ni vjerovanje da je brzina šejtanski posao. Prva lokomotiva s vagonima krenu 14. 6. 1885.  „Zazviždao je samovoz željeznički“ i na kolodvor mostarski dovezao se i sam moćni ministar Benjamin Kallay. Koje li čudo bi onako čađava, uskotračna, moćnija i od najmoćnija magareta, čovjeka, konjskih zaprega. Simpatični ćiro na uskom kolosijeku, dovoljno spor da putnik u miru razgleda pejsaže, rijeku, kuće uz prugu, da žmiri kroz tunele i da se ogaravi u licu, kosu obogati pregrštom čestica sagorjela uglja koje obilato kuljaše iz širokih otvora dimnjaka malenih lokomotiva. Spoji glavni hercegovački grad s lukom Metković, otvori ga morskim putima ka Dubrovniku, Trstu, Splitu...  Bogatiji postasmo željezničarima doseljenicima iz Carevine, kondukterima s ufitiljenim brkovima, skretničarima zakopčanim mjedenom dugmadi do grla, strogim vlakovođama, čađavim mašinovođama, otpravnicima vozova i ostalim osobljem što prati i održava prugu, kompozicije što putuju, pregrijane lokomotive...

 

 

            Kakvo li to čudo pregolemo bijaše naspram ćudljiva magareta. Bez njega, tovara ćudljivog, Hercegovcu bi bilo poteško na plećima sve pregoniti, tegliti. Južnim putem mogaše se tako i do Beča, Stambola, Soluna, Ankone. Probiše se, potom, tuneli i trasa ka Ostrošcu. Voz krenu kolovoza/avgusta 1888. Godinu docnije iskoraknu i do Konjica. Spoji se sa Sarajevom, preko Bradine i kroz Ivan, 1. 8. 1891. Ni Pešta tad ne bi predaleko. Željeznicom se tad i u Beč moglo zaputiti. To je godina i prve monografije o Mostaru (Mostar und sein Kulturkreis – Mostar i njegov kulturni krug), prve ili među prvima ispisane monografije o jednom gradu bosanskom. Ispisa je njemačkim jezikom za njemačkog čitajućeg radoznalca, za ljubopitljive, za Monarhiju, Carl Peez, zaljubljenik grada sa Starim kamenim mostom.

            Zapisano osta da je samo godine 1887. iz Metkovića željeznicom dopremljeno, u tonama mjereno:  alkohola i špiritusa 613 tona, piva 2.889 t, kave 1.575, cementa 3.787, željezničkih tračnica 21.542, željezničkih vagona 1.135, papira 2.045, likera 2.040, riže 4.516 i šećera 3.761. Dakako, prethodno je sva ta roba do Metkovića dovožena brodovima, najčešće austrijskog Lloyda. Željeznički red vožnje i red plovidbe bijahu usklađeni. Trajahu plovidbe deset sati do Dubrovnika, četrnaest sati ili 77 milja do Splita, do Rijeke bijaše više od 33 sata, do Trsta bi 276 milja ili dva dana putovanja (40 sati Lloydom ili 54 sata Braćom Rismondo). Sve bijaše, odjednom nam se činjaše precima, nadohvat ruke. Nekima i ne. Putevi se otvoriše. Ne ostasmo mimo njih. Interes bijaše. Nekad samo radoznalca, ponajčešće onaj ekonomski. On računa i izračuna koliko se isplati ulagati ili ne i šta se očekuje da se može dobiti...

 

 

            Kloparanje točkova uskotračne pruge presta godine 1966. Ukinu se. Tko li se uopće tad i prisjeti da je ono davnog 17. februara/veljače 1885. prva lokomotiva zazviždala u Mostaru. Dovežena je kolskim zapregama i montirana potom za potrebe pruge u gradnji. I krenu da provjeri izgrađenih 5,1 km pruge u pravcu Metkovića. Bijaše čudo neviđeno. Šejtan čađavi. No, sedam decenija docnije ćiro bijaše prespor. Bi druga polovina XX stoljeća. Ne bijaše nikoga moćnog i mudrog da ga ostavi za neko naše sjećanje, nostalgiju, za neka turistička putovanja, koja bi danas dobrano plaćali ljubitelji malih pruga, turisti bjelosvjetski...

 

 

            Fotoateljei su otvarani i zatvarani. Kuferaši su dolazili i odlazili. Sreću su i tugu sa sobom donosili i odnosili. Fotografske staklene ploče su odavno zaturene, slomljene, zatrpane gomilama prašine i paučine. Fotografije, poneke, nadživjele su i autore i vlasnike... Ni film ne zadocni. Čudo koje osvaja krenu od cirkuskih šatri i gostujućih premijera. Kada li bijaše prva, ne nalazim. Eto i prvog kina u podrumu hotela „Bristol“ izgrađenom 1906. Otvori ga Antun Tiberio. Dvije godine docnije njegovo kino „Rojal“ je u zgradi Kalajdžića, odmah preko ulice. Godine 1911. udružuje se Tiberio sa gospodom Wenzelom Mikanom i Krešimirom Aničićem. Otvaraju kino „Uraniu“ u Srednjoj ulici. Imena kinu se mijenjaše:  „Central“, „Gradski slikokaz“, „Volga“, „Zvijezda“. I prvi tonski film vidješe Mostarci 1932. godine.

 

 

            Deceniju po prvoj lokomotivi koja je zatutnjala Mostarom, kad bi onih ratova po Kritu, grčko-turski rat i strah da Rusi, u naletu pobjeda, i Carigrad ne osvoje, isprepletoše se i hercegovačke pruge ka Humu, Trebinju, Dubrovniku, Zelenici. Poveza se ratna flota u džep-luci u Kotoru i štrekom s Monarhijom i utvrđenim vojnim bazama u Trebinju i Bileći. Rasplamsa se trgovina. Novim se bojama oboji čaršija. Trgovačkih radnji bi 95 upisano sredinom devete decenije XIX vijeka. Zamriješe poslovi sabljara, tufekčija, čizmedžija, mjerenja platna laktom i na palac... Ne pojavi se ni deva više na Starom mostu. Nekad su i karavanima ovamo donjihale lagano teret. Poneka i u kasapnici završi. Deve odjezdiše, kao i karavanski putevi, carska džada. Magare osta da njače, da se inati s vlasnikom tvrdoglavim monolozima, da dogoni i odgoni robu... Ujutro ćete, u mostarskoj čaršiji, naći Istok i Zapad kako se guraju – elegantne austrijske oficire i kršne Hercegovce, Albance u bijelim čakširama sa crnim upletenim gajtanima i obrijanim glavama, visoke Crnogorce što su došli preko granice i ponekog Dalmatinca, koji se lako uočava među ostalim svijetom po svojoj crvenoj kapici... Pristigoše kuferaši zapadnjaci, nove potrebe, gramofon i gramofonske ploče, film i pokretne slike, vojska i oficiri... Podiže se hotel Neretva (od 1892. godine s klavirom, Sahertorte,  Wienerschnitzel  i svježim zemičkama s marmeladom za doručak, melanž kavom). I piva bi. Bi ga i domaćeg iz Hercegovačke pivare Bilića iz Blagaja, ali od 1. 3. 1903. bijaše piva i iz dovršene tvornice leda i piva. Otvori je Sarajevska pivara u Mostaru. Led se u njoj, docnije, mogao kupovati isključivo s kupovinom piva. Sa sličnom su ponudom za Neretvom i hoteli Bristol,  Orijent,  Wegg,  krinoline i polucilindri, činovnici goleme Monarhije. Neki od dođoša se, poput presađena cvijeta, ne primiše. Drugi ostadoše, pomostariše se.

            Dolazilo je novo. Tražena je i originalnost, različitost od drugih, od viđenog, ali da bude, ipak, malo prepoznatljiva. Neretva i njena obala su mamili. Most, nadasve. Renner zapisuje:  „Kada govorimo o pticama, moram da spomenem i jedno idilično mjesto blizu Staroga mosta. Tamo su velike pećine, koje je očito rijeka izlizala. U njima i u bašči uz njih otvorena je pivana, skladište sarajevske Dioničarske pivare. U tim je pećinama divan hlad i ni carevića-kraljevića Rudolfa nije godine 1888. mrzilo da posjeti tu najoriginalniju pivanu. Stotine lastavica ovdje ulijetaju i izlijetaju i nije ih briga za svijet. Sjede mirno u svojim odajama. Odavde je i lijep pogled na krševito korito Neretvino, koje je u gradu upravo i najdivljije...“

Nema komentara:

Objavi komentar