02/02/2015

Da se ne zaboravi

           Lista imena palih boraca i antifašista za koje je veličanstveni Partizanski spomenik u Mostaru i izgrađen. Lista je po abecednom redu prezimena, sa godinom i mjestom rođenja, kao i sa godinom i mjestom pogibije.

 A
Nikola M. ABRAMOVIĆ (1905. Dabar – 1941. Jasenovac)
Mihajlo M. AHAC (1924. Mostar – 1943. Krekovica)
Dimitrije Đ. AJVAZ (1920. Mostar – 1941. Caprag)
Ljuban M. AJVAZ (1907. Mostar – 1941. Lepoglava)
Aleksandar M. ALAGIĆ (1923. Gospić – 1943. Bijela)
Marko ALAGIĆ (???? Nevesinje – 1941. Mostar)
Munta S. ALIĆ (1922. Mostar – 1945. Jasenovac)
Ibrahim O. ALIKALFIĆ (1920. Mostar – 1942. Borci)
Mustafa H. ALIKALFIĆ (1905. Mostar – 1945. Jasenovac)
Mustafa M. ALIKALFIĆ (1920. Mostar – 1943. Prozor)
Herman A. ALTKORN (1902. Mostar – 1941. Jasenovac)
Ivan J. AMBROŽ (???? Jesenice – 1941. Čitluk)
Jovo Ć. ANDRIĆ (1924. Pijesci – 1942. Bratač)
Mara R. ANDRIĆ (1924. Pijesci – 1945. Konjic)
Mirko V. ANDRIĆ (1918. Pijesci – 1945. Kiseljak)
Alija S. ARAP (1926. Mostar – 1944. Bradina)
Enver S. ARPADŽIĆ (1917. Mostar – 1943. Drvar)
Nedžad M. ARPADŽIĆ (1926. Mostar – 1944. Stara Gradiška)
Boro U. AVDALOVIĆ (1913. Korita, Gacko – 1942. Zagoričani)
Mladen U. AVDALOVIĆ (1923. Nevesinje – 1941. Svilajnac)
Radmila U. AVDALOVIĆ (1917. Mrkonjić-Grad – 1942. Rilje)
 

B
Miho S. BABIĆ (1921. Malo Polje – 1945. Ivan-Sedlo)
Nijaz A. BAJAT (1923. Mostar – 1942. Potoci)
Nijaza A. BAJAT (1925. Mostar – 1944. Lisičići)
Zdravko I. BAJIĆ (1924. Bileća – 1941. Mostar)
Žarko I. BAJIĆ (1922. Bileća – 1941. Mostar)
Hajrudin A. BAJRIĆ (1927. Mostar – 1944. Mostar)
Angijat H. BAJROVIĆ (1923. Mostar – 1945. Ivan-Sedlo)
Muhamed S. BAKAMOVIĆ (1924. Mostar – 1944. Trohtajm)
Sofija S. BAKARIĆ (1924. Beograd – 1944. Stara Gradiška)
Boro N. BALAĆ (1915. Vrlika – 1943. Doli)
Đorđo N. BALAĆ (1916. Benkovac – 1941. Mostar)
Natko N. BALAĆ (1912. Benkovac – 1943. kod Niša)
Slavko N. BALAĆ (1914. Sinj – 1941. Lepoglava)
Mirzo A. BALIĆ (1912. Mostar – 1945. Jasenovac)
Mustafa A. BALIĆ (1922. Mostar – 1945. Jasenovac)
Mladen D. BALORDA, narodni heroj (1921. Mostar – 1943. Ovojci)
Vasilije D. BALORDA (1923. Mostar – 1941. Kraljevo)
Fatima O. BALTA (1922. Mostar – 1945. Jasenovac)
Baldo BASARIĆ (???? ???? – 1943. kod Gacka)
Berima S. BAŠAGIĆ (1923. Nevesinje – 1945. Jasenovac)
Hajrija M. BAŠAGIĆ (1920. Nevesinje – 1943. Stara Gradiška)
Mehmed M. BAŠAGIĆ (1923. Nevesinje – 1942. Bišina)
Muhidin M. BAŠAGIĆ (1918. Nevesinje – 1943. Konjic)
Slavko Š. BAŠIĆ (1912. Mostar – 1943. kod Splita)
Karlo V. BATKO, narodni heroj (1907. Sarajevo – 1943. Konjic)
Safet S. BATLAK (1925. Mostar – 1944. Nevesinje)
Filip I. BEGIĆ (1911. Kruševo – 1945. Ivan-Sedlo)
Hivzija V. BEGOVIĆ (1918. Trebinje – 1943. Konjic)
Osman R. BEGOVIĆ (1918. Kokorina – 1945. Ivan-Sedlo)
Hivzo A. BEHRAM (1919. Stolac – 1944. Arslanagića-Most)
Ljubo A. BEKAVAC (1919. Mostar – 1944. Kula)
Danilo M. BERBEROVIĆ (1925. Mostar – 1944. Čičevo)
Dr Berta J. BERGMAN (1894. Blažuj – 1945. Jasenovac)
Jusuf H. BIJAVICA (1899. Mostar – 1944. Grušća)
Salko H. BIJAVICA (1919. Mostar – 1942. Prozor)
Salko B. BIJEDIĆ (1903. Gacko – 1945. Sarajevo)
Fadil Š. BILAL (1924. Vitina – 1945. Cazin)
Zlatko Š. BILAL (1927. Vitina – 1944. Zagreb)
Ešrefa O. BILIĆ (1923. Mostar – 1943. Mišljen)
Šamila O. BILIĆ (1921. Mostar – 1943. Mostar)
Salko S. BIŠĆEVIĆ (1920. Mostar – 1944. Travnik)
Darinka F. BITANGA (1891. Mostar – 1943. Mostar)
Neđo R. BITANGA (1918. Mostar – 1943. Malo Polje)
Rade A. BITANGA (1891. Mostar – 1941. Lepoglava)
Mustafa A. BJELAVAC (1897. Mostar – 1941. Lepoglava)
Mustafa A. BOBIĆ (1912. Mostar – 1945. Sarajevo)
Slobodan BOGDANOVIĆ (1922. Mostar – 1941. Mostar)
Đorđe S. BOROZAN (1923. Mostar – 1943. Žuglići)
Mirko Đ. BOROZAN (1921. Mostar – 1942. Viduša)
Ramo M. BOŠKAILO (1925. Podvelež – 1945. Kiseljak)
Mehmed A. BOŠNJIĆ (1911. Mostar – 1945. Sarajevo)
Šefik A. BOŠNJIĆ (1914. Mostar – 1943. Sutjeska)
Ljubo B. BREŠAN, narodni heroj (1913. Dubrovnik – 1943. Ovojci)
Ahmet M. BRKIĆ (1924. Mostar – 1944. Nevesinje)
Fatima M. BRKIĆ (1916. Mostar – 1943. Stara Gradiška)
Hamdija M. BRKIĆ (1921. Mostar – 1943. Sutjeska)
Hivzija M. BRKIĆ (1919. Mostar – 1942. Bijela)
Osman M. BRKIĆ (1915. Mostar – 1944. Grušća)
Ramiza M. BRKIĆ (1926. Mostar – 1945. Bihać)
Remzija M. BRKIĆ (1922. Mostar – 1945. Ostrožac)
Ivo F. BRONZOVIĆ (1920. Brač – 1944. Stara Gradiška)
Tonči F. BRONZOVIĆ (1923. Brač – 1945. Slovenija)
Leo F. BRUK, narodni heroj (1911. Dubrovnik – 1943. Čelebići)
Mladen F. BRUK (1928. Mostar – 1945. Mostar)
Hasan A. BUBIĆ (1914. Mostar – 1943. Bijela)
Mahmut J. BUČUK (1918. Trebinje – 1944. Stara Gradiška)
Sidika H. BUČUK-HADŽIĆ (1920. Mostar – 1945. Stara Gradiška)
Adem I. BUĆ, narodni heroj (1914. Mostar – 1943. Sarajevo)
Seid M. BUKOVAC (1922. Ljubuški – 1942. Jasenovac)
Mustafa H. BULJKO (1915. Mostar – 1943. Kamena)
Omer M. BULJUBAŠIĆ (1921. Mostar – 1944. Grušća)
Salko J. BURIĆ (1917. Stolac – 1944. Busovača)
Šerif J. BURIĆ (1922. Stolac – 1944. Kula, Čičevo)

C
Salko O. CRNOMEROVIĆ (1918. Kružanj – 1945. Ivan-Sedlo)
Tomo L. CVIJETIĆ (1910. Nevesinje – 1944. kod Blagaja)
Marijan A. CVITKOVIĆ (1921. Polog – 1945. Slovenska Bistrica)
Slavko S. CVITKOVIĆ (1914. Polog – 1945. Slovenska Bistrica)

Č
Križan I. ČAVAR (1905. Polog – 1945. Gospić)
Šaćir I. ČELEBIĆ (1922. Mostar – 1943. Ovojci)
Esad S. ČERKIĆ (1926. Mostar – 1944. Zagreb)
Muhamed S. ČERKIĆ (1919. Mostar – 1942. Zaborani)
Jusuf M. ČEVRO, narodni heroj (1914. Mostar – 1941. Mostar)
Enver S. ČUČAK (1921. Mostar – 1942. Bijelo Polje)
Salko S. ČUKUR (1922. Mostar – 1943. Sutjeska)
Dušan S. ČULAJEVIĆ (1904. Mostar – 1944. Stara Gradiška)

Ć
Adil A. ĆATIĆ (1924. Mostar – 1943. Doli)
Hivzija M. ĆATIĆ (1917. Mostar – 1942. Bijele Vode)
Mugdim A. ĆATIĆ (1921. Mostar – 1942. Mostar)
Miladin M. ĆEĆEZ (1919. Mostar – 1941. Lepoglava)
Mehmed M. ĆEMAL (1929. Mostar – 1945. Sarajevo)
Mubera M. ĆEMALOVIĆ (1920. Mostar – 1944. Jasenovac)
Muhamed O. ĆEMALOVIĆ (1923. Mostar – 1945. Buna)
Mustafa A. ĆEMALOVIĆ, narodni heroj (1923. Mostar – 1943. Mostar)
Omer A. ĆEMALOVIĆ (1919. Mostar – 1943. Sutjeska)
Ahmet A. ĆIŠIĆ (1888. Mostar – 1944. Mostar)
Alija S. ĆIŠIĆ (1920. Mostar – 1943. Mostar)
Dragi S. ĆIŠIĆ (1922. Mostar – 1945. Jesenice)
Husref H. ĆIŠIĆ (1909. Mostar – 1942. Viduša)
Ibrahim M. ĆIŠIĆ (1923. Mostar – 1944. Dahau)
Ibrahim S. ĆIŠIĆ (1920. Mostar – 1943. Mudrike)
Mithad H. ĆIŠIĆ (1924. Mostar – 1943. Sutjeska)
Mujo S. ĆIŠIĆ (1911. Mostar – 1943. Hutovo)
Nazif M. ĆIŠIĆ (1921. Mostar – 1942. Ratkamen)
Remzija S. ĆIŠIĆ (1923. Mostar – 1942. Bijela)
Safet A. ĆIŠIĆ (1928. Mostar – 1945. Lašva)
Nikola R. ĆORIĆ (1926. Prigrađani – 1945. Ivan-Sedlo)
Žarko R. ĆORLUKA (1921. Pijesci – 1944. Lokve)
Desimir K. ĆUK (1906. Mostar – 1943. Sutjeska)
Mehmed A. ĆUMURIJA (1910. Mostar – 1945. Sarajevo)
Ekrem O. ĆURIĆ (1927. Mostar – 1943. Mostar)
Omer V. ĆURIĆ (1923. Humilišani – 1944. Čepovan)
Radomir N. ĆURKOVIĆ (1925. Jajce – 1944. Glamoč)

D
Ikonija J. DABARČIĆ (1922. Nevesinje – 1944. Sarajevo)
Enver S. DADIĆ (1916. Mostar – 1945. kod Jajca)
Anđelko Đ. DAKIĆ (1920. Nevesinje – 1941. Mostar)
Rafo S. DANON (1913. Mostar – 1942. Nevesinje)
Ćamil S. DELIĆ (1920. Mostar – 1945. Jasenovac)
Džemal S. DELIĆ (1921. Mostar – 1943. Ovojci)
Nazif A. DELIĆ (1909. Mostar – 1944. Dahau)
Zemka H. DELIĆ (1918. Mostar – 1945. Sarajevo)
Dževad M. DEMIROVIĆ (1927. Mostar – 1945. Ljubljana)
Munevera M. DEMIROVIĆ (1927. Mostar – 1943. Mostar)
Muzafer H. DERONJA (1924. Mostar – 1943. Ovojci)
Hakija A. DERVIŠKADIĆ (1920. Nevesinje – 1943. Sutjeska)
Šefkija A. DERVIŠKADIĆ (1922. Nevesinje – 1943. Fojnica)
Afan S. DIZDAR (1921. Mostar – 1944. Doljani)
Ahmet A. DIZDAR (1905. Mostar – 1942. Norveška)
Hasan A. DIZDAR (1912. Mostar – 1944. Trusina)
Hamdija S. DIZDAREVIĆ (1923. Mostar – 1943. Ovojci)
Ibro I. DIZDAREVIĆ (1923. Mostar – 1942. Bijela)
Aleksandar M. DOBRIĆ (1924. Mostar – 1944. Zagreb)
Janko R. DOŠLO (1924. Vrapčići – 1945. Pazarić)
Alija J. DRAČE (1922. Mostar – 1943. Kamena)
Džemal O. DRAGNIĆ (1920. Mostar – 1941. Glavatičevo)
Ahmet H. DRLJEVIĆ (1922. Mostar – 1942. Šibenik)
Meho S. DRLJEVIĆ (1907. Blagaj – 1944. Jasen)
Salko H. DUGALIĆ (1925. Mostar – 1945. Sarajevo)
Šefko H. DUGALIĆ (1920. Mostar – 1943. Bijela)
Hajrudin M. DVIZAC (1914. Mostar – 1944. Zenica)


Ibrahim A. DŽAFEROVIĆ (1920. Gacko – 1942. Dramiševo)
Nazif A. DŽEPO (1924. Mostar – 1943. Kamena)
Vinko I. DŽIDIĆ (1913. Mostar – 1942. Mamula)
Fatima A. DŽINOVIĆ (1925. Mostar – 1945. Pazarić)
Muhamed DŽUDŽA (1905. Mostar – 1941. Sarajevo)

Đ
Mahmut I. ĐIKIĆ (1916. Mostar – 1941. Kifino Selo)
Zehra J. ĐILITOVIĆ (1925. Mostar – 1943. Jablanica)
Salko ĐONKO (1923. Mostar – 1944. Dreževica)
Ahmet O. ĐOZLIĆ (1918. Mostar – 1944. Jasenica)
Esad O. ĐOZLIĆ (1924. Mostar – 1945. Trst)
Atif A. ĐUKIĆ (1922. Mostar – 1944. Grušća)
Ibrahim H. ĐUKIĆ (1923. Mostar – 1943. Ovojci)
Mehmed J. ĐUKIĆ (1921. Mostar – 1943. Ljubomir)
Omer H. ĐUKIĆ (1925. Mostar – 1943. Ovojci)
Ramiza J. ĐUKIĆ (1919. Mostar – 1943. Sutjeska)
Salem M. ĐUKIĆ (1917. Mostar – 1944. Zenica)
Salih J. ĐUKIĆ (1926. Mostar – 1943. Borci)
Danilo M. ĐURASOVIĆ (1927. Raštani – 1945. Konjic)
Novica M. ĐURASOVIĆ (1922. Raštani – 1945. Odžak)

E
Abduselam M. ELEZOVIĆ (1924. Mostar – 1943. Ovojci)
Esad S. ELEZOVIĆ (1924. Mostar – 1945. Jasenovac)
Ramiza A. ELEZOVIĆ (1926. Mostar – 1945. Bihać)
Zijo S. ELEZOVIĆ (1913. Mostar – 1945. Sarajevo)
Evald S. ERLIH (???? ???? - ???? ????)

F
Omer M. FAZIL (1909. Mostar – 1945. Sarajevo)
Hatidža A. FAZLINOVIĆ (1922. Mostar – 1945. Ivan-Sedlo)
Džemal M. FEJIĆ (1917. Mostar – 1945. Čapljina)
Ešref M. FEJIĆ (1923. Mostar – 1943. Đajići)
Samija M. FEJIĆ-KRAJINA (1909. Mostar – 1944. Jasenovac)
Šefko M. FEJIĆ (1915. Mostar – 1942. Sipnica kod Bileće)
Jerko N. FERTILIO (1925. Mostar – 1944. Trebinje)
Osman S. FETIĆ (1923. Jare – 1944. Razići)
Ramiza R. FORIĆ (1924. Nevesinje – 1943. Mostar)
Asim H. FRENJO (1920. Mostar – 1943. Porim)
Rifat H. FRENJO, narodni heroj (1923. Mostar – 1943. Sutjeska)
Ibro M. FRKO (1923. Mostar – 1942. Mrkonjić-Grad)

G
Mitar S. GAČIĆ (1922. Žitomislići – 1944. Trusina)
Branko N. GAŠIĆ (1923. Bačevići – 1943. Sutjeska)
Vaso R. GAŠIĆ (1913. Bačevići – 1942. Vrdolje)
Stevo U. GATALO (1921. Potoci – 1942. Potoci)
Imšir I. GIGIĆ (1890. Mostar – 1941. Lepoglava)
Mirko M. GLAVAŠ (1920. Hodbina – 1944. Kamena)
Mustafa S. GLAVOVIĆ (1905. Mostar – 1945. Sarajevo)
Salko O. GLAVOVIĆ (1895. Kuti-Livač – 1945. Kuti-Livač)
Radojka R. GNJATIĆ-IVANIŠEVIĆ (1918. Mostar – 1944. Ovojci)
Anđelko E. GOATTI (1893. Mostar – 1943. Ovojci)
Novica M. GOLO (1921. Bačevići – 1945. Ivan-Sedlo)
Ranko Š. GOLO (1926. Mostar – 1944. Vilenjaci)
Kasim S. GOLOŠ (1928. Blagaj – 1945. Ivan-Sedlo)
Mujo H. GOLOŠ (1921. Vranjevići – 1944. Gnjilo Brdo)
Mujo M. GOLOŠ (1922. Blagaj – 1945. Logatec)
Omer A. GOLUBIĆ (1921. Mostar – 1943. Sutjeska)
Halil H. GOSTO (1925. Gnojnice – 1945. Ostrožac)
Milan S. GOVEDARICA (1907. Mostar – 1941. Mostar)
Salko M. GOZO (1908. Mostar – 1944. Sarajevo)
Osman D. GREBO (1921. Mostar – 1943. Sutjeska)
Avdo A. GUŠIĆ (1922. Mostar – 1943. Sutjeska)

H
Emina H. HAĆAM (1918. Bratunac – 1943. Sutjeska)
Mithad H. HAĆAM, narodni heroj (1917. Bratunac – 1942. Konjuh)
Nedžad H. HAĆAM (1920. Lukavac – 1942. Glavatičevo)
Ćamil M. HADŽAJLIĆ (1907. Mostar – 1943. Ovojci)
Nusret M. HADŽIĆ (1916. Mostar – 1945. Sarajevo)
Rizah S. HADŽIMAHMUTOVIĆ (1920. Mostar – 1943. Kamena)
Kemal A. HADŽIMAHOVIĆ (1922. Mostar – 1945. Ivan-Sedlo)
Ibrahim A. HADŽIMUSIĆ (1912. Mostar – 1943. Ostrožac)
Ahmet O. HADŽIOMEROVIĆ (1920. Mostar – 1943. Meka Gruda, Plana)
Jusuf A. HADŽIOMEROVIĆ (1914. Mostar – 1943. Sutjeska)
Muhamed M. HADŽIOMEROVIĆ (1918. Mostar – 1942. Dramiševo)
Arif S. HADŽISELIMOVIĆ (1924. Mostar – 1945. Jasenice)
Hasan I. HAJDO (1910. Mostar – 1942. Blaca)
Hilmija A. HAKALO (1920. Mostar – 1943. Sutjeska)
Muhamed O. HOJLAŠ (1921. Mostar – 1942. Česim)
Rudolf HROZNIČEK (1904. Mostar – 1942. Jasenovac)
Mujo I. HUBANA (1916. Humilišani – 1942. Glavatičevo)
Velija O. HUJDUR (1912. Mostar – 1941. Lepoglava)
Esad M. HUMO (1925. Mostar – 1943. Dubrave)
Mustafa M. HUMO (1910. Mostar – 1941. Lepoglava)
Alija M. HUSAGIĆ (1914. Blagaj – 1943. Kaluđer-Vode)
Omer A. HUSIĆ (1924. Kružanj – 1945. Ilirska Bistrica)
Alija I. HUSKOVIĆ (1924. Mostar – 1945. Štajerska)
Meho I. HUSKOVIĆ (1905. Mostar – 1943. Ovojci)
Mustafa I. HUSKOVIĆ (1917. Mostar – 1941. kod Nevesinja)
Nazif S. HUSKOVIĆ (1926. Mostar – 1943. Prozor)
Meho S. HUSNIĆ (1920. Mostar – 1943. Sutjeska)
Šerif R. HUSREFOVIĆ (1921. Mostar – 1941. Gornji Milanovac)

I
Smajo M. IBRULJ (1922. Ljubuški – 1943. Ovojci)
Gavrilo A. ILIĆ (1922. Mostar – 1944. Pohorje)
Franjo F. INTIHAR (1909. Zagreb – 1943. Ausburg)
Enes M. ISIĆ (1928. Mostar – 1945. Ivan-Sedlo)
Huso D. ISIĆ (1915. Gnojnice – 1945. Istra)
Meho S. ISIĆ (1915. Gnojnice – 1945. Istra)
Omer O. ISIĆ (1925. Gnojnice – 1945. Istra)
Salih R. ISLAMOVIĆ (1910. Prozor – 1944. Bengazi)
Milan R. IVANIŠEVIĆ (1921. Nevesinje – 1943. Travnik)
Spaso Đ. IVANIŠEVIĆ (1921. Ortiješ – 1945. Blažuj)
Milena V. IVELJA (1928. Mostar – 1945. Umoljani)
Milan V. IVETIĆ (1909. Mostar – 1942. Bijela)


J
Eneza A. JAKIROVIĆ (1929. Mostar – 1945. Sušak)
Hasan O. JAKIROVIĆ (1923. Mostar – 1944. Bivolje Brdo)
Safet D. JAKUPOVIĆ (1927. Mostar – 1943. Šumanci)
Đorđo D. JANJALIJA (1919. Mostar – 1943. Ovojci)
Pero D. JANJALIJA (1913. Mostar – 1943. Ovojci)
Luka Š. JANJIĆ (1922. Raška Gora – 1945. Trst)
Mila S. JANJIĆ (1924. Raška Gora – 1944. Kruševica)
Nada U. JANJIĆ (1929. Mostar – 1945. Ivan-Sedlo)
Petar T. JANJIĆ (1920. Bogodol – 1945. Otok Cres)
Simo M. JANJIĆ (1924. Raška Gora – 1944. Podorašac)
Stojan M. JANJIĆ (1921. Raška Gora – 1945. Ilirska Bistrica)
Ćamila A. JELIN-DELIĆ (1907. Mostar – 1944. Jasenovac)
Husein A. JERKOVIĆ (1920. Mostar – 1945. Lađevac)
Jusuf A. JERKOVIĆ (1925. Mostar – 1943. Sutjeska)
Krsto M. JOKANOVIĆ (1925. Malo Polje – 1945. Ivan-Sedlo)
Smajil A. JUGO (1919. Mostar – 1943. Ovojci)
Ekrem A. JUSUFOVIĆ (1922. Mostar – 1942. Janjina)

K
Vejsil A. KAJAN (1924. Blagaj – 1945. Konjic)
Branko M. KAJGO (1924. Gubavica – 1944. Hurgud)
Slavko L. KAJGO (1926. Hodbina – 1944. Rabina)
Džemal A. KAJTAZ (1912. Mostar – 1943. Stara Gradiška)
Husnija Š. KANJE (1921. Mostar – 1942. Janjina)
Mustafa M. KANJE (1910. Mostar – 1942. Janjina)
Salih S. KANJE (1916. Mostar – 1943. Dahau)
Meho S. KAPIĆ (???? ???? - ???? ????)
Ahmet M. KARA (1922. Gubavica – 1945. Vilenjaci)
Zdenka M. KARAČIĆ (1927. Mostar – 1945. Ivan-Sedlo)
Izeta O. KARADŽA (1927. Mostar – 1945. Bihać)
Božidar T. KARAN (1910. Mostar – 1941. Mostar)
Hašmeta M. KARIĆ (1927. Mostar – 1945. Otok Krk)
Mehmed M. KARIĆ (1920. Mostar – 1945. Zavidovići)
Mileva I. KARIŠIK (1926. Vareš – 1944. Mostar)
Asim O. KASUMAČIĆ (1924. Mostar – 1945. Bihać)
Hajrudin S. KATICA (1921. Mostar – 1941. Gospić)
Hilmija A. KATICA (1926. Mostar – 1944. Grušća)
Ibro M. KAZAZIĆ (1913. Mostar – 1943. Ovojci)
Nafik S. KAZAZIĆ (1921. Mostar – 1943. Ovojci)
Osman O. KAZAZIĆ (???? Mostar - ???? ????)
Muhamed H. KEBO (1920. Mostar – 1945. Kiseljak)
Omer B. KLJAKO (1912. Nevesinje – 1942. Konjic)
Anđa I. KNEŽEVIĆ (1911. Prozor – 1944. Jasenovac)
Drago D. KNEŽIĆ (1922. Mostar – 1942. Viduša)
Luka D. KNEŽIĆ (1912. Mostar – 1943. Šćit)
Slavko R. KNEŽIĆ (1921. Hodbina – 1945. Ivan-Sedlo)
Rizvo I. KOLIČIĆ (1924. Kokorina – 1945. Ivan-Sedlo)
Pašo M. KOLUDER (1902. Mostar – 1945. Sarajevo)
Hana S. KOLUKČIJA (1923. Mostar – 1942. Stara Gradiška)
Šefkija M. KOMADINA (1907. Mostar – 1943. Ovojci)
Mihajlo E. KON (1924. Mostar – 1945. kod Bihaća)
Mirko P. KONJEVOD (1924. Mostar – 1943. Ovojci)
Branko V. KOSJERINA (1907. Trebinje – 1942. Česim)
Dušan S. KOSTADINOVIĆ (1908. Mostar – 1942. Lipete)
Hasan O. KOTLICA (1921. Mostar – 1942. Pale)
Borivoje R. KOVAČEVIĆ (1924. Mostar – 1941. Mostar)
Jefto KOVAČEVIĆ (1894. Nevesinje – 1942. Nevesinje)
Mira R. KOVAČEVIĆ (1920. Mostar – 1944. Aleksandrovac)
Mirko J. KOVAČEVIĆ (1928. Mostar – 1944. Nevesinje)
Radoslav M. KOVAČEVIĆ (1919. Nevesinje – 1941. Svilajnac)
Radojka S. KRČMAR (1925. Varaždin – 1943. Kočevje)
Bosa I. KRČUM (1907. Mostar – 1943. Svilajnac)
Hasan M. KRESO (1903. Mostar – 1941. Lepoglava)
Hatidža M. KRESO (1924. Mostar – 1945. Bihać)
Hilmija H. KRESO (1900. Mostar – 1945. Zagreb)
Ismet A. KRESO (1917. Mostar – 1944. Krstac)
Mustafa M. KRESO (1914. Mostar – 1943. Dramiševo)
Ivan A. KREŠIĆ (1921. Mostar – 1943. Mostar)
Jozo J. KREŠIĆ (1914. Sovići – 1945. Trst)
Salko R. KRHAN (1923. Gnojnice – 1945. Ostrožac)
Ejub S. KRPO (1922. Mostar – 1944. Đanići)
Husref S. KRPO (1912. Mostar – 1942. Viduša)
Hasnija O. KRUŠKONJA (1925. Mostar – 1944. Mostar)
Đorđe V. KUIĆ (1929. Mostar – 1945. Istra)
Ludvig I. KUJUNDŽIĆ (1918. Mostar – 1943. Maršun)
Halil N. KUKO (1922. Prigrađani – 1945. Ostrožac)
Omer O. KUKO (1906. Prigrađani – 1945. Čabar)
Aleksandar T. KULJIĆ (1924. Mostar – 1945. Karlovac)
Jusuf M. KUPUSIJA (1921. Mostar – 1945. Sv. Katarina)
Svetko S. KURTEŠ (1924. Kuti-Livač – 1945. Ivan-Sedlo)
Veljko D. KUZMAN (1924. Pijesci – 1944. Čvaljina)

L
Suzana Š. LAKATOŠ (1922. Novi Sad – 1942. Glavatičevo)
Enver S. LAKIŠIĆ (1920. Mostar – 1943. Visoko)
Mustafa A. LAKIŠIĆ (1914. Mostar – 1943. Žuglići)
Pero V. LAŽETIĆ (1921. Mostar – 1942. Dramiševo)
Sulejman S. LEHO (1921. Blagaj – 1942. Jasenovac)
Jakov S. LEVI (1901. Sarajevo – 1941. Jasenovac)
Leon A. LEVI (1922. Sarajevo – 1943. Sutjeska)
Omer I. LIVNJAK (1921. Mostar – 1944. Vlahović)
Jovo Đ. LUČIĆ (1920. Hodbina – 1944. Kamena)
Alija R. LULIĆ (1911. Vranjevići – 1944. Vranjevići)

LJ
Muhamed R. LJUBOVIĆ (1912. Mostar – 1944. Gacko)
Mahmut A. LJUBUNČIĆ (1918. Glamoč - 1943. Bišina)

M
Hasan A. MACIĆ (1927. Prigrađani – 1945. Kiseljak)
Hasan S. MACIĆ (1903. Mostar – 1943. Mostar)
Rade M. MAJSTOROVIĆ (1913. Mostar – 1941. Lepoglava)
Meho I. MAKSUMIĆ (1922. Kružanj – 1945. Ivan-Sedlo)
Omer A. MAKSUMIĆ (1915. Kružanj – 1943. Dolovi)
Jusuf J. MALKOČ (1906. Mostar – 1943. Ovojci)
Alija M. MARIĆ (1925. Dobrč – 1945. Bihać)
Bajro D. MARIĆ (1920. Podvelež – 1945. Ivan-Sedlo)
Dr Zvonko MARIĆ (???? Mostar – 1942. Herceg-Novi)
Žarko Đ. MARIĆ (1926. Mostar – 1944. Čapljina)
Franjo N. MARKIĆ (1918. Mostar – 1942. Andrijevica)
Pero J. MARKULIN (1922. Mostar – 1943. Sutjeska)
Husein H. MASLIĆ (1923. Mostar – 1943. Mostar)
Remzija O. MASLO (1922. Mostar – 1945. Bihać)
Desa R. MASTILOVIĆ (1921. Mostar – 1943. Sutjeska)
Dragutin R. MASTILOVIĆ (1914. Mostar – 1941. Sarajevo)
Ante N. MATIĆ (1923. Mostar – 1944. Kreševo)
Ljubo I. MATKOVIĆ (1924. Bogodol – 1945. Bradina)
Milan G. MATKOVIĆ (1923. Malo Polje – 1945. Postojna)
Mirko R. MATRAK (1914. Gnojnice – 1943. Sutjeska)
Nikola M. MATRAK (1923. Gnojnice – 1945. Ivan-Sedlo)
Risto J. MATRAK (1920. Gnojnice – 1944. kod Sarajeva)
Tomo V. MEDAN (1926. Ortiješ – 1944. Pijesci)
Rudolf F. MEDVEŠEK (1913. Mostar – 1943. Lička Kapela)
Mira I. MEDVEŠEK (1917. Mostar – 1944. Sarajevo)
Alija I. MEHIĆ (1927. Prigrađani – 1945. Tržič)
Esad A. MEHIĆ (1923. Mostar – 1945. Bihać)
Osman S. MEHIĆ (1922. Mostar – ???? ????)
Zajko Š. MEHIĆ (1887. Mostar – 1945. Stara Gradiška)
Đulsa O. MEHMEDOVIĆ (1925. Mostar – 1944. Jajce)
Ahmet D. MEMIĆ (1920. Kružanj – 1945. Ivan-Sedlo)
Omer M. MESIHOVIĆ (1906. Ljubuški – 1944. Jasenovac)
Svetko J. MIČEVIĆ (1923. Žitomislići – 1944. Gacko)
Milorad M. MIČIĆ (1923. Mostar – 1945. Bihać)
Staka J. MIČKOVIĆ (1924. Mostar – 1943. Ljeskov Dub)
Dr Ivica J. MILAKOVIĆ (1893. Sarajevo – 1944. Mostar)
Ismet M. MILAVIĆ (1908. Mostar – 1941. Narvik)
Mustafa F. MILAVIĆ (1921. Mostar – 1945. Mostar)
Salko S. MILAVIĆ (1920. Mostar – 1943. Slovenija)
Marica M. MILETIĆ (???? Mostar - ???? ????)
Mile Z. MILETIĆ (1924. Mostar – 1942. Mostar)
Pava J. MILETIĆ (1922. Mostar – 1943. Sutjeska)
Zvonko N. MILETIĆ (1923. Mostar – 1944. Zagreb)
Danilo R. MILIĆEVIĆ (1919. Hrgud – 1943. Sutjeska)
Krunoslav R. MILIĆEVIĆ (1923. Mostar – 1943. Ovojci)
Nikola M. MILIĆEVIĆ (1925. Mostar – 1944. Grušća)
Risto V. MILIĆEVIĆ (1921. Mostar – 1942. Zvijerina)
Sreten MILJAK (???? Mostar – 1943. Sutjeska)
Mustafa F. MIRICA (1919. Mostar – 1943. Gacko)
Esad J. MIŠIĆ (1924. Mostar – 1943. Zijemlje)
Muhamed A. MOMIĆ (1885. Mostar – 1943. Nevesinje)
Mevludin H. MORIĆ (1930. Mostar – 1945. Ivan-Sedlo)
Asim R. MRGAN (1923. Mostar – 1944. Doboj)
Alija H. MRKONJIĆ (???? Mostar – 1945. Sarajevo)
Salko I. MRKONJIĆ (1923. Mostar - ???? ????)
Dušan J. MUČIBABIĆ (1907. Mostar – 1941. Mostar)
Mugdeta M. MUJAN (1927. Mostar – 1944. Grušća)
Vahida V. MUJAN (1928. Mostar – 1944. Grušća)
Derviš M. MUJIĆ (1922. Mostar – 1945. Jasenovac)
Dr Safet I. MUJIĆ, narodni heroj (1908. Mostar – 1942. Zabrđe)
Salko M. MUSLIBEGOVIĆ (1897. Mostar – 1943. Mostar)
Abdurahman A. MUSTAFIĆ (1910. Blagaj – 1945. Prozor)
Reuf B. MUTNICA (1921. Mostar – 1943. Banja Luka)

N
Života S. NEIMAROVIĆ (1920. Mostar – 1942. Bileća)
Ibro M. NEZIROVIĆ (1926. Humilišani – 1945. Tržič)
Mehmed A. NOŽIĆ (1926. Mostar – 1945. Otok Krk)
Osman A. NOŽIĆ (1924. Mostar – 1943. Ovojci)

O
Šefik O. OBAD, narodni heroj (1923. Blagaj – 1943. Sutjeska)
Halil M. OMANOVIĆ (1926. Humilišani – 1945. Bihać)
Mehmed A. OMERAGIĆ (1917. Mostar – 1944. Stara Gradiška)
Mirko J. ONEŠČUK (1923. Grude – 1943. Ljubija)
Sofija J. ONEŠČUK (1926. Grude – 1944. Grušća)
Dr Asim A. OPIJAČ (1896. Stolac – 1945. Jasenovac)
Zvonimir J. ORLIĆ (1910. Pula – 1942. Ostrožac)
Alija H. ORUČ (1921. Mostar – 1945. Mostar)
Hasan H. ORUČEVIĆ (1914. Mostar – 1943. Nevesinje)
Zdravko R. OSTOJIĆ (1923. Mostar – 1943. Slovenija)

P
Selim O. PAJEVIĆ (1927. Mostar – 1944. Sarajevo)
Ethem S. PALA (1923. Mostar – 1945. Sarajevo)
Ibrahim S. PALA (1924. Mostar – 1943. Čičevo)
Mehmed M. PALA (1921. Mostar – 1943. Ovojci)
Šaćir M. PALATA (1914. Mostar – 1941. Borci, Konjic)
Drago D. PALAVESTRA (1925. Mostar – 1943. Mostar)
Savo S. PALAVESTRA (1926. Gnojnice – 1945. Dubrave)
Džemal D. PAŠIĆ (1928. Gacko – 1945. Trnovo)
Emir Z. PAŠIĆ (1922. Mostar – 1945. Ivan-Sedlo)
Mustafa I. PAŠIĆ (1906. Mostar – 1942. Ribari)
Zvonko D. PAUŠEK (1920. Mostar – 1943. Crna Gora)
Dejan D. PAVIĆ (1926. Mostar – 1944. Nevesinje)
Marta R. PAVIĆ (1926. ???? – 1943. Kamena)
Avdija M. PAVLOVIĆ (1902. Mostar – 1943. Ovojci)
Ljubo N. PAVLOVIĆ (1926. Mostar – 1944. Brasina)
Muhamed H. PECIĆ (1908. Mostar – 1945. Sarajevo)
Muhamed S. PEKUŠIĆ (1924. Trebinje – 1944. Jasenovac)
Tatjana L. PEŠKO (1923. Mostar – 1941. Mostar)
Ibro A. PEZO (1920. Mostar – 1942. Špiljani)
Salko M. PEZO (1921. Mostar – 1943. Sutjeska)
Rade N. PIČETA (1912. Mostar – 1944. Stara Gradiška)
Milorad B. PIKULA (1924. Mostar – 1943. Bijela)
Ahmet S. PINTUL, narodni heroj (1922. Mostar – 1943. Džepa)
Salem A. PINTUL (1927. Mostar – 1944. Baljci)
Božo K. PIŠTALO (1912. Prigrađani – 1942. Foča)
Halil M. POLČIĆ (1902. Jasenjani – 1943. Jasenjani)
Dejan M. POPOVIĆ (1910. Mostar – 1941. Mostar)
Vera M. POPOVIĆ (1911. Mostar – 1941. Mostar)
Branko N. PRERAD (1922. Hodbina – 1943. Hodbina)
Slavko S. PRSTOJEVIĆ (1922. Nevesinje – 1942. Čučug)
Đuro L. PUDAR (1919. Pijesci – 1944. Mišljen)
Mirko M. PUDAR (1921. Pijesci – 1941. Miholjača)
Omer Saliha PUZIĆ (1926. Mostar – 1943. Ribnica)
Omer Sule PUZIĆ (1931. Mostar – 1945. Mostar)
Sabrija S. PUZIĆ (1921. Mostar – 1943. Žuglići)
Teofik A. PUZIĆ (1914. Mostar – 1943. Ovojci)

R
Miloš R. RACO (1913. Mostar – 1942. Glavatičevo)
Jovan L. RAČIĆ (1895. Zijemlje – 1944. Zaborani)
Stevo J. RAČIĆ (1922. Zijemlje – 1944. Gubavica)
Borivoje P. RADAN (1923. Mostar – 1943. Kamena)
Lazo T. RADIŠIĆ (1896. Mostar – 1944. Stara Gradiška)
Meho D. RAHIMIĆ (1915. Pijesci – 1943. Sutjeska)
Ibrahim S. RALJEVIĆ (1918. Mostar – 1945. Jasenovac)
Muhamed A. RALJEVIĆ (1923. Mostar – 1945. Sarajevo)
Mustafa A. RALJEVIĆ (1926. Mostar – 1945. Jasenovac)
Besim M. RAMIĆ (1927. Mostar – 1945. Bihać)
Ivan A. RAMLJAK (1916. Polog – 1945. Podorašac)
Ahmet S. REBAC (1911. Mostar – 1945. Sarajevo)
Husnija M. REBAC (1918. Mostar – 1942. Mostar)
Husnija S. REBAC (1922. Mostar – 1943. Sutjeska)
Mehmed S. REBAC (1915. Mostar – 1945. Ivan-Sedlo)
Remzija M. REBAC (1908. Mostar – 1944. Jasenovac)
Mustafa M. REPAK (1920. Mostar – 1942. Dramiševo)
Miralem M. RIBICA (1920. Mostar – 1943. Mostar)
Ekrem A. RIĐANOVIĆ (1923. Mostar – 1943. Sutjeska)
Alija A. RIZIKALO (1924. Mostar – 1943. Mostar)
Savo Č. ROMOVIĆ (1914. Nevesinje – 1944. Nevesinje)
Dušan V. RUPAR (1919. Hodbina – 1942. Bakračuša)

S
Bisera M. SALAHOVIĆ (1924. Trebinje – 1942. Zvijerina)
Đorđe S. SALATIĆ (1899. Nevesinje – 1941. Mostar)
Alija H. SALKOVIĆ (1913. Mostar – 1943. Ovojci)
Salem A. SALKOVIĆ (1923. Mostar – 1945. Sarajevo)
Gojko A. SAMARDŽIĆ (1923. Mostar – 1943. Sutjeska)
Ives V. SAMARDŽIĆ (1925. Mostar – 1945. Sarajevo)
Džemila P. SARIĆ (1920. Avtovac – 1944. Stara Gradiška)
Kasim N. SARIĆ (1925. Mostar – 1944. Prozor)
Smail H. SARIĆ (???? Mostar - ???? Bileća)
Jovo D. SAVIĆ (1917. Bačevići – 1944. Mostar)
Petko D. SAVIĆ (1925. Bačevići – 1943. Sutjeska)
Žarko M. SAVIĆ (1923. Bačevići – 1943. Prebilovci)
Ahmet A. SEFIĆ (1918. Mostar – 1941. Ovojci)
Muriz O. SEFIĆ (1925. Mostar – 1944. Zijemlje)
Šerif A. SEFIĆ (???? Mostar - ???? ????)
Mujo S. SELIMHODŽIĆ (1908. Mostar – 1943. Mostar)
Salko A. SKANDO (1921. Mostar – 1944. Mostar)
Milorad V. SKIBA (1926. Mostar – 1944. Trusina)
Salem A. SKIKIĆ (1922. Mostar – 1942. Konjic)
Salko A. SKIKIĆ (1914. Mostar – 1945. Sv. Katarina)
Bogdan L. SKOČAJIĆ (1921. Blagaj – 1942. kod Bileće)
Božo M. SKOČAJIĆ (1922. Nevesinje – 1943. Mostar)
Dragoljub Đ. SKOČAJIĆ (1925. Blagaj – 1945. Ivan-Sedlo)
Esad M. SLIPIČEVIĆ (1922. Mostar – 1943. Brđani)
Dr Vjekoslav N. SLOVINIĆ (1903. Brač – 1944. Jasenovac)
Vasilije S. SORAJIĆ (1921. Mostar – 1941. Mostar)
Josip I. SOSA (1912. Grude – 1943. Lištica)
Ahmet M. SPUŽIĆ (1922. Mostar – 1944. Kušići)
Ranko R. SRNA (1921. Mostar – 1945. Istra)
Ljubo STAJIĆ (???? Mostar – 1944. Jarše)
Branko N. SUDAR (1927. Bačevići – 1945. Bišina)
Danilo M. SUDAR (1915. Bačevići – 1944. Mostar)
Jovo R. SUDAR (1924. Bačevići – 1943. Sutjeska)
Vlado L. SUDAR (1927. Bačevići – 1944. Vilusi)
Žarko S. SUDAR (1925. Bačevići – 1944. Bileća)
Kemal I. SULEJMANOVIĆ (1922. Mostar – 1944. Jasenovac)

Š
Mehmed H. ŠABIĆ (1901. Mostar – 1941. Gospić)
Smail H. ŠABIĆ (1927. Mostar – 1944. Gorica)
Rašid A. ŠAHINAGIĆ (1919. Nevesinje – 1945. Vrhnika)
Nebojša Š. ŠAIN (1924. Mostar – 1944. Beograd)
Mehmed S. ŠAPUH (1922. Mostar – 1942. Bijela)
Safet S. ŠAPUH (1923. Mostar – 1944. Jasenovac)
Elefif S. ŠARAN (1921. Mostar – 1942. Bijela)
Alija M. ŠARIĆ (1921. Mostar – 1945. Čapljina)
Džemšid H. ŠARIĆ (1912. Mostar – 1941. Dubrave)
Hidajet H. ŠARIĆ (1924. Mostar – 1942. Dramiševo)
Ismet H. ŠARIĆ (1915. Mostar – 1942. Breza)
Kemal A. ŠARIĆ (1921. Mostar – 1943. Blace)
Nijaz H. ŠARIĆ (1909. Mostar – 1943. Sutjeska)
Alija A. ŠEHIĆ (1926. Grabovica – 1945. Ivan-Sedlo)
Ahmet M. ŠEHOVIĆ (1919. Mostar – 1943. Brđani)
Salko M. ŠEHOVIĆ (1917. Mostar – 1942. Dramiševo)
Mujo M. ŠEMIĆ (1926. Kamena – 1945. Ivan-Sedlo)
Salko S. ŠESTIĆ (1922. Mostar – 1943. Mostar)
Ahmet A. ŠEVA (1919. Mostar – 1942. Romanija)
Fatima A. ŠEVA (1924. Mostar – 1944. Grušća)
Omer A. ŠEVA (1913. Mostar – 1941. Mostar)
Zijad H. ŠEVA (1918. Mostar – 1944. Slovenija)
Neda N. ŠIMIĆ (1921. Mostar – 1942. Zaborani)
Osman O. ŠIŠIĆ (1920. Mostar – 1944. Grušća)
Ružica M. ŠIŠIĆ (1924. Mostar – 1945. Istra)
Muhamed H. ŠIŠIRAK (1920. Mostar – 1943. Ovojci)
Ante M. ŠKEGRO (1926. Kuti-Livač – 1944. Kožuh)
Aleksa R. ŠKORO (1920. Bačevići – 1945. Široki Brijeg)
Branko S. ŠKORO (1925. Bačevići – 1943. Sutjeska)
Jovo S. ŠKORO (1927. Bačevići – 1945. Ilirska Bistrica)
Marko S. ŠKORO (1923. Bačevići – 1945. Trst)
Milan Đ. ŠKORO (1924. Slipčići – 1945. Nevesinje)
Milorad R. ŠKORO (1924. Slipčići – 1945. Ivan-Sedlo)
Savo M. ŠKORO (1925. Bačevići – 1945. Trst)
Vasilije V. ŠKORO (1929. Mostar – 1944. Vrčin, Avala)
Živko S. ŠKORO (1920. Mostar – 1941. Mostar)
Predrag Lj. ŠKROBIĆ (1923. Mostar – 1943. Sutjeska)
Omer R. ŠPAGO (1925. Gnojnice – 1945. Istra)
Vasilije Ž. ŠPARAVALO (1924. Mostar – 1944. Jasenovac)
Dr Leo ŠTERN (1907. Sarajevo – 1942. Janjina)
Salko M. ŠUKO (1919. Mostar – 1945. Sarajevo)
Stjepan S. ŠULENTIĆ (1914. Mostar – 1942. Bijela)
Cvitan I. ŠUMAN (1918. Raška Gora – 1943. Sutjeska)
Omer O. ŠUNJE (1925. Podgorani – 1945. Turija)
Božo B. ŠUPLJEGLAV (1924. Ortiješ – 1944. Lakiševina)
Mirko M. ŠUPLJEGLAV (1923. Ortiješ – 1943. Bileća)

T
Muhamed O. TASLAMAN (1920. Mostar – 1942. Bijela)
Mehmed A. TASO (1920. Mostar – 1942. Gračanica)
Ilija L. TELEBAK (1925. Ravni – 1945. Ivan-Sedlo)
Ismet TERZIMEHIĆ (1908. Tešanj – 1942. Narvik)
Husein S. TIKVEŠA (1924. Šurmanci – 1944. Grušća)
Zagorka M. TOHOLJ (1924. Mostar – 1944. Konjic)
Meho H. TOJAGA (1921. Pijesci – 1945. Kokorina)
Zejna H. TOJAGA (1903. Nevesinje – 1944. Buna)
Smail A. TOPUZ (1926. Blagaj – 1945. Logatec)
Vaso P. TOŠIĆ (1906. Mostar – 1941. Lepoglava)
Avdo O. TRBONJA (1913. Mostar – 1941. Jasenovac)
Bećir J. TRBONJA (1919. Mostar – 1944. Konjic)
Jusuf S. TRBONJA (1924. Mostar – 1945. Mostar)
Omer J. TRBONJA (1928. Mostar – 1945. Busovača)
Mahmud H. TRČALO (1922. Mostar – 1945. Ivan-Sedlo)
Slavko D. TRIFKOVIĆ (1922. Raštani – 1945. Ostrožac)
Janko M. TRIŠIĆ (1924. Potoci – 1945. Gubavica)
Ahmet H. TURIĆ (1921. Mostar – 1944. Nevesinje)

U
Tripo Đ. ULJAREVIĆ (1922. Mostar – 1942. Herceg-Novi)
Lazar S. UNKOVIĆ (1896. Mostar – 1941. Mostar)

V
Predrag J. VASIĆ (1914. Mostar – 1941. Mostar)
Rasim O. VEJZOVIĆ (1918. Mostar – 1945. Sarajevo)
Kemal A. VELAGIĆ (1926. Mostar – 1944. Kula)
Omer A. VELAGIĆ (1923. Mostar – 1945. Igman)
Albina VELIČANIN (???? ???? - ???? ????)
Ibro O. VEŽIĆ (1911. Gnojnice – 1945. Kiseljak)
Avdija M. VIĐEN (1911. Mostar – 1943. Dahau)
Šefik M. VILA (1920. Mostar – 1942. Janjina)
Dževad H. VRGORA (1924. Mostar – 1944. Zagreb)
Zijad H. VRGORA (1926. Mostar – 1943. Ovojci)
Milivoje V. VUČETIĆ (1922. Čapljina – 1943. Mostar)
Eman M. VUČIJAKOVIĆ (1927. Mostar – 1945. Sarajevo)
Muhamed H. VUČIJAKOVIĆ (1905. Mostar – 1945. Sarajevo)
Zdravko VUJADINOVIĆ (???? ???? – 1944. Prijevorac)
Muhamed D. VUK (1924. Mostar – 1943. Stara Gradiška)
Danilo A. VUKAJLOVIĆ (1905. Bileća – 1943. Sutjeska)
Vasko P. VUKIČEVIĆ (1923. Mostar – 1944. Glavatičevo)
Aleksandar R. VUKOVIĆ (1910. Mostar – 1944. Drniš)
Branko L. VUKOVIĆ (1912. Vihovići – 1943. Ub)
Drago P. VUKOVIĆ (1897. Mostar – 1944. Drvar)
Mladen G. VUKOVIĆ (1917. Mostar – 1942. Romanija)
Rade G. VUKOVIĆ (1926. Mostar – 1945. Ivan-Sedlo)
Radojka G. VUKOVIĆ (1924. Mostar – 1943. Jasenovac)
Slobodan G. VUKOVIĆ (1919. Mostar – 1941. Ovojci)
Spaso P. VUKOVIĆ (1922. Mostar – 1944. Čapljina)
Zlatka VUKOVIĆ (1893. Mostar – 1941. Ovojci)
Živko Lj. VUKOVIĆ (1922. Mostar – 1942. Borač)

Z
Muhamed S. ZAGORČIĆ (1921. Mostar – 1943. Nevesinje)
Hasan S. ZAHIROVIĆ, narodni heroj (1919. Mostar – 1943. Kobilja Glava)
Mehmed D. ZALIHIĆ (1888. Mostar – 1942. Bijela)
Rabija N. ZEKIĆ (1924. Gacko – 1943. Župa)
Ante S. ZELENIKA (1922. Mostar – 1943. Mostar)
Ljubo F. ZELENIKA (1916. Mostar – 1942. Mostar)
Halil H. ZLOMUŠICA (1922. Banjdol – 1945. Ivan-Sedlo)
Andrija P. ZOVKO (1924. Polog – 1945. Sv. Katarina)
Ivko P. ZOVKO (1913. Polog – 1945. Opčine, Trst)
Stojan I. ZOVKO (1919. Polog – 1943. Lađevice)
Ante A. ZUANIĆ (1924. Rogatica – 1942. Bjelimići)
Reuf M. ZUPČEVIĆ (1923. Mostar – 1944. Pohorje)
Tadžudin M. ZUPČEVIĆ (1926. Mostar – 1945. Tuzla)
Borivoje D. ZUROVAC (1917. Mostar – 1942. Mamula)
Vukašin D. ZUROVAC (1911. Mostar – 1942. Lajkovac)

Ž
Stjepan ŽIVIĆ (1913. Sao Paolo – 1943. Sutjeska)
Muhamed M. ŽULJEVIĆ (1922. Mostar – 1943. Sutjeska)
           *NAPOMENA: Ovaj spisak nije konačan, jer je u trenutku štampanja knjižice PARTIZANSKI SPOMENIK U MOSTARU, 10. februara 1980. godine, bila u toku obrada podataka i za druge poginule učesnike u narodnooslobodilačkom ratu.
Nema komentara:

Objavi komentar