02/02/2015

Stare stambene kuće

 
         *NAPOMENA: Tekst koji slijedi napisao je Hivzija Hasandedić, a objavljen je u mostarskoj informativnoj reviji MM, u broju 10, iz marta 1997. godine.


            Sve ove djelimično rekonstruisane i adaptirane stambene zgrade imaju standardan izgled i bezmalo sve su građene od kamena, neke od miljevine, i pokrivene su dvostrešnim i četverostrešnim krovom pod pločom.
            Stare stambene zgrade u Mostaru su prizemne ili na jedan sprat. U prizemlju se nalazi: kuhinja (mutvak), ostava (ćiler), banjica (hamamdžik), magaza i hodnik (hajat). Na spratu su obično dvije, negdje tri sobe s predsobljem (divanhanom), često s doksatom (ćoškom) prema ulici. Vrata, musandere, dolafi i stropovi (šiše) ukrašeni su u bogatijim kućama rezbarijama, što je jedno od obilježja stare stambene arhitekture.
            Svaka kuća ima dvorište (avliju) sa WC-om (zahodom; ćenifom), a mnoga i baštu uza se sa štalom (aharom) i sijenicom (samanlukom). Dvorišta su ograđena visokim zidom i redovito su zasađena cvijećem, a neka i vinovom lozom (odrina). Stare stambene zgrade u Mostaru su okrenute prema istoku i zato sve imaju dovoljno dnevne svjetlosti.
            Mnoge stare imućnije kuće u Mostaru imale su uza se tzv. predaharluke (gostinjske sobe). To je bila posebna veća prostorija, negdje i dvije, koja se nalazila nad prolazom počev od ulaznih vrata. U predaharluk se išlo uza stepenice koje su vodile iz prve, redovito male avlije (dvorišta). Jedan prozor gledao je na ulicu, tako da se vidio svako ko je u nj dolazio.
            U predaharluku je obično sjedio kućni domaćin i tu primao goste (musafire), kmetove i sve muškarce koji s njim i njegovom porodicom nisu bili ni u kakvoj rodbinskoj vezi. Zato su ovu prostoriju nazivali još i musafirhana. U predaharluk je smio svako bez pitanja ući jer je on bio muško odjeljenje (selamluk, baškaluk). Ovdje su pretežno noćivali momci (sluge) i kmetovi vlasnika predaharluka, a ponekad i gosti koje bi slučajno put nanio. U predaharluku su ljudi preko zime sijelili i tu se pila kafa, razgovaralo i na svoj način zabavljalo.
            Predaharluci su se do danas sačuvali u starim Kajtazovim, Novinim i Riđanovića kućama na Luci, ali odavno ne služe namijenjenoj svrsi. Ranije su ih još imali: Hakale, Pekušići i Ribice na Carini, Alajbegovići, Behlilovići, Kajtazi i Lakišići u Brankovcu, Kahve, Kapetanovići, Spahići i Ugljeni u Donjoj mahali, Puzići i Voljevice na Luci i drugi.
            Od sačuvanih stambenih kuća iz turskog doba u Mostaru najznačajnija je Bišćevića kuća, poznatija kao Bišćevića ćošak ili Turska kuća. Sagrađena je 1635. godine. Bogatstvo dekorativnih motiva, od ulaznih vrata u prvu i drugu avliju, preko kaldrme u avliji i drvoreza na potpornim gredama i ogradi od divanhane do ulaznih vrata u ćošak i samog ćoška, najbolje kazuju vrijednost ove stambene kuće. Ćošak, isturen nad Neretvom na dva veoma visoka i smjelo postavljena kamena stuba, predstavlja ovu kuću kao najsmjelije komponovano djelo stambene arhitekture iz turskog perioda u Mostaru.
            Bišćevića kuća ušla je u pjesmu:

            “Igra igra Ale pehlivane
            od bijele Halebine kule
            do bijela ćoška Bišćevića...”

            Posljednji nasljednik Ahmed Bišćević, snabdio je kuću interesantnom etnografskom zbirkom iz turskog doba, veoma privlačnom za turiste.

Nema komentara:

Objavi komentar