02/02/2015

Kafana "Evropa"

           *NAPOMENA: Tekst koji slijedi napisao je Hivzija Hasandedić, a objavljen je u mostarskoj informativnoj reviji MM, u broju 8, iz januara 1997. godine.


            Na uglu Kurluk ulice i Kujundžiluka postoji zgrada jednog hana koji je sagrađen za turske vladavine. Imao je dvije sobe na spratu i tri dućana u prizemlju. Glavni ulaz u han bio je sa Glavne ulice, a sporedni iz Kurluk ulice. Poslije 1878. godine prozvan je “Hotel Evropa” i ostao poznat pod tim imenom sve dok je radio. Značajno je što je ovo jedina zgrada hana iz turskog doba u Mostaru koja se do danas održala.
            Ovaj je han bio vlasništvo Vučjakovića vakufa i izdavan je svake godine na licitaciji pod zakup. U bašti kafane “Evropa” odigran je 24. jula 1884. godine pozorišni komad “Veliki Petar, car ruski”, koji je priredilo Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada (plakat s programom zabave nalazi se u Arhivu Hercegovine). Ovo je bila prva javna zabava koja je održana u Mostaru.
            Na zgradi su oko 1950. godine izvršeni temeljni konzervatorsko-restauratorski radovi i ovdje je uređena veoma atraktivna kafana za strance.
            Popularna kafana “Evropa” nije zapaljena u minulom ratu kao većina objekata u Kujundžiluku. Ona je, međutim, od posljedica neprestanog granatiranja u dobroj mjeri, ipak, devastirana i predstoji joj “generalna” opravka.
            Kako saznajemo, najveći broj objekata stare gradske i turističke jezgre Mostara biće adaptiran u sklopu jedinstvene obnove Starog grada. Pretpostavlja se da će najznačajniji objekti, među kojima i “Evropa” biti završeni u najskorijem mogućem roku. Ta dinamika nagovještava da će konačni završetak obnove Starog mosta i njegova okolina dočekati sasvim obnovljenog izgleda.

            *Kafana “Evropa” je obnovljena zajedno sa svim ostalim objektima Starog grada.

Nema komentara:

Objavi komentar